Mediå/Fossland

UpperNamsen-OvreMediaa_Foss

Dette er en elvestrekning på hele 4,5 km. Valdet deles naturlig opp i 2 soner; både på grunn av lengden og fordi det er 2 grunneierlag; ett på hver side av Namsen, Mediå og Fossland. Fiskerne fisker vekselsvis den øvre- og den nedre sonen annenhver dag. Begge sonene har 3 Alta/Tana båter med motor. Valdet går langs E-6. Midt på valdet er det valddele og her ligger båtene fortøyet. Her har vi også bygget opp Namsentunet hvor våre fiskere bor mens de er våre gjester under fisket. Namsentunet ligger praktisk talt rett under jernbanebrua på Fossland og kun 15 meter fra elva. Jernbanebrua ble bygget og stod ferdig i 1932 og arkitekt og ingeniør for prosjektet var en nordmann som var høyrehånden til Mr. Eifel som bygget Eifeltårnet i Paris. Jernbanebrua på Fossland er mektig og er et fredet byggverk og således er også dens skue.

Valdet har fått rett navnet; Fossland som betyr «foss over land». Og slik er det! Valdet har mange og lange stryk som ender opp i store og rolige kulper på 4 steder på strekningen. Valdet er ypperlig egnet for dem som vil fiske med flue fra land, både med en- og 2-hånds  fluestang. Det er lett å fiske fra land og grunnen er av mellomstor- og store steiner. Fluefiske fra land er best ved middels eller ved lav vannstand og da fisker man så si helt over elva. Dette gjøres best fra den 20.juni og ut sesongen.

Fluefiskerne bruker båtene for transport opp og ned elva og for å forflytte seg forbi steder der det er vanskelig å vade og ikke minst for å komme over på den andre siden av elva.   Mediå/Fossland som vald kan sammenlignes med de beste sonene av Alta vassdraget fordi disse sonene på Fossland er svært likt dem som er der. Derfor har grunneierne på Mediå/Fossland kjøpt inn Alta/Tana båter fordi elva vår er smal og grunn og vanskelig å passere på enkelte strekninger. Mediå/Fossland har flere «holding pools» hvor laksen hviler seg i, på ferden oppover til Fiskumfoss. Valdet er ypperlig egnet som gyteområde for laks og sjøørret og således har vi mye stamlaks på valdene.

I 1837 kom fiskeren og forfatter William Bilton og det er han som skal ha æren for at Namsen ble kjent som sportsfiskeelv for hele verden. Han skrev boken »Two summer in Norway» og det var den første sommeren han var på Mediå/Fossland og som han beskriver så riktig vakkert. Den andre sommeren var i 1839 og da var han i området Fiskumfoss. Boken ble utgitt vinteren 1840 som en reiseskildring til Namsen og Norge, og fra da av kom det mange fiskere fra Storbritannia.