Fiskekort

For å bestille fiskekort i Namsen/Sanddøla eller for å få pakketilbud på fiske, overnatting og bespisning, ta kontakt med Jon Ivar Moe på [email protected].no eller ring +47 995 12 000.

Fiskumfoss Kl. 12:00 – 24:00 Fra 11 juni til 8 juli ring for pakketilbud. +47 995 12000      
Fiskumfoss Kl. 00:00 – 12:00 Ring +47 995 12000 for tilgjengelighet,- Fra 11 juni til 8 juli

 

Innmelding av fangst og fiskeregler

www.laksebørsen.no (Innmelding av fangst og rapporter fra andre soner)

www.namsenvassdraget.no (Fiskeregler i Namsen)