Beskrivelse av valdene

Fiske i Namsen

Laksesesongen i Namsen starter 1. juni og varer fram til 31. august.

Den første oppgangen av laks kommer til elva i slutten av mai og består for det meste av stor, fem – seks år gammel fisk. Gjennomsnittsvekten kan være på over ti kilo, og laks på mellom 15 – 20 kilo er ikke uvanlig.

Oppgangen når toppen i slutten av juni. Senere i sesongen, i juli og august, vil størstedelen av laksen være rundt tre til fem kilo.

De første ukene anses å være den beste tiden dersom en er ute etter den «store» laksen! Men en skal ikke underslå at det fanges storlaks gjennom hele sesongen, og spesielt de siste årene er august omtrent på samme nivå som forsommeren.

De 65 kilometerne av lakseførende elv er oppdelt i 28 vald av varierende lengde og kvalitet. De fleste av de beste valdene finnes i de mellomste og øverste partier av elva. Av disse disponerer Upper Namsen Fishing: Øiem – Holandsøya, Nedre Mediaa / Sanddøla og Øvre Mediaa / Fossland, samt 30 dager i Fiskumfossen.

De øvre delene av Namsen er spesielt egnet for fluefiske, enten fra land eller båt. Det brukes mest tohåndsstenger og elva passer med andre ord ikke de som liker små elver og fiske med enhåndsstang. Et hyggelig unntak er Namsens gode sideelv, Sanddøla.

Det tradisjonelle fisket i Namsen var «harlingfisket», og fremdeles fiskes det mye fra båt. Imidlertid er dette en myte at Namsen bare er ei «båtelv» og i dag fiskes det like mye fra elvebredden. Effektivt fiske skjer på enkelte vald allikevel fra båt, men fisket i dag er ikke bare harling, men ved å bruke båten som kasteplass for å nå vanskelig områder.

Mediå/Fossland

UpperNamsen-OvreMediaa_Foss

Dette er en elvestrekning på hele 4,5 km. Valdet deles naturlig opp i 2 soner; både på grunn av lengden og fordi det er 2 grunneierlag; ett på hver side av Namsen, Mediå og Fossland. Fiskerne fisker vekselsvis den øvre- og den nedre sonen annenhver dag. Begge sonene har 3 Alta/Tana båter med motor. Valdet går langs E-6. Midt på valdet er det valddele og her ligger båtene fortøyet. Her har vi også bygget opp Namsentunet hvor våre fiskere bor mens de er våre gjester under fisket. Namsentunet ligger praktisk talt rett under jernbanebrua på Fossland og kun 15 meter fra elva. Jernbanebrua ble bygget og stod ferdig i 1932 og arkitekt og ingeniør for prosjektet var en nordmann som var høyrehånden til Mr. Eifel som bygget Eifeltårnet i Paris. Jernbanebrua på Fossland er mektig og er et fredet byggverk og således er også dens skue.

Valdet har fått rett navnet; Fossland som betyr «foss over land». Og slik er det! Valdet har mange og lange stryk som ender opp i store og rolige kulper på 4 steder på strekningen. Valdet er ypperlig egnet for dem som vil fiske med flue fra land, både med en- og 2-hånds  fluestang. Det er lett å fiske fra land og grunnen er av mellomstor- og store steiner. Fluefiske fra land er best ved middels eller ved lav vannstand og da fisker man så si helt over elva. Dette gjøres best fra den 20.juni og ut sesongen.

Fluefiskerne bruker båtene for transport opp og ned elva og for å forflytte seg forbi steder der det er vanskelig å vade og ikke minst for å komme over på den andre siden av elva. Mediå/Fossland som vald kan sammenlignes med de beste sonene av Alta vassdraget pga. av likhetene. Derfor har grunneierne på Mediå/Fossland kjøpt inn Alta/Tana båter fordi elva er smal og grunn, og vanskelig å passere på enkelte strekninger. Mediå/Fossland har flere «holding pools» hvor laksen hviler seg i på ferden oppover til Fiskumfoss. Valdet er ypperlig egnet som gyteområde for laks og sjøørret og således har vi mye stamlaks på valdene.

I 1837 kom fiskeren og forfatter William Bilton og det er han som skal ha æren for at Namsen ble kjent som sportsfiskeelv for hele verden. Han skrev boken »Two summer in Norway» og det var den første sommeren han var på Mediå/Fossland og som han beskriver så riktig vakkert. Neste besøk var i 1839 og da var han i området Fiskumfoss. Boken ble utgitt vinteren 1840 som en reiseskildring fra Storbritannia til Namsen og Norge, og fra da av kom det mange fiskere fra Storbritannia.

 

Fiskumfoss

Fiskumfoss Kart

Fiskumfoss er stoppestedet for laksen i Namsen, selv om Nord-Europas lengste laksetrapp ligger her. Den er hele 291 meter lang, men bare de øverste 90 meterne er synlige; resten er sprengt under fossen. Oppgangen av laksen i trappa varierer fra år til år og oppgangen styres mest av riktig vannstand i Namsen. Oppgangen i trappa starter tidlig i juli. I snitt går det opp mellom 1000-1500 laks hvert år fra juli til 30 oktober.

UNF leier Fiskumfoss i perioden 9 juni – 9 juli hvert år. Valdet er 1100 meter langt og vi fisker på begge sidene av Namsen. Adkomsten til valdet er godt og lett på begge sider av elva. Det er gode parkeringsmuligheter, fine stier og strandskogene er ryddet for fiskerne på begge sider. Vi tillater maks 8 landkort per halvdøgn, så her er det godt med plass og store muligheter!

I juni fiskes det med alle typer redskaper, men i juli og august ser vi at de fleste bruker flue. I juni fanges det for det meste mellomstor og stor laks; i juli for det meste små- og mellomstore laks og enkelte storlaks. På valdet Fiskumfoss står det til enhver tid mange tusen laks, men så er det kunsten å fange den da..

Å fiske her er meget spennende (blant annet fordi det er så mye fisk), med vakker, vill natur og med en trolsk stemning. Vi fiskerne føler det som om vi er i «naturens egen katedral».

På begge sider og midt i valdet har vi ordnet gapahuker som i tillegg har vektstativ, grillplass, vedbod og toaletter – så her ligger alt til rette for å trives med laksefiske og en siesta med en god kopp kaffe.

 

Nedre Mediå og SanddølaNedre Mediå og Sanddøla

Mediåvaldet byr på et veldig variert fiske, både fra land og fra båt. Fisket veksler fra Namsen og Sanddøla annenhver dag. Dette er et meget populært kortvald for fluefiskere like ved Grong sentrum.

 

 

Holandsøya

Les mer om Holandsøya og valdet HER