Angelschein Saison 2014

Vi selger fiskekort for øvre og nedre Mediå, samt Fiskumfoss. Vi selger halvdøgn, heldøgn, uke og årskort(landkort) Denførste oppgangen av laks kommer til elva i slutten av mai og består for det meste av stor, fem – seks år gammel fisk. Gjennomsnittsvekten kan være på over ti kilo, og laks på mellom 15 – 20 kilo er ikke uvanlig.
Bestill ditt fiskekort i dag: Fiskekort
Laksefiske i uppernamsen